ยินดีต้อนรับสู่เว๊ปไซท์ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว๊ปไซท์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและผู้ที่ติดตามข่าวสารของชุมชนหากมีข้อติชมหรือต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขโปรดติดต่อทีมงาน....ขอขอบคุณทุกๆท่าน

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชุมชนบ้านเขาน้ำซับร่วมใจพัฒนา

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายไพบูลย์ กัญญาคำ ประธานชุมชนบ้านเขาน้ำซับ พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้านในชุมชนร่วมใจกันกันออกมาพัฒนารอบชุมชนเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวาระโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2558

 
 


 
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการมอบทุนการศึกษาชุมชนบ้านเขาน็ำซับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประมวลภาพ)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ทำการชุมชนบ้านเขาน้ำซับได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์จำนวน ๕๐ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และมอบเงินสนับสนุนสร้างซุ้มประตูวัดช่องเขาน้ำซับอีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาไฟฟ้า ชลบุรี๑ โดยผ่านตัวแทนคณะกรรมการชุมชนบ้านเขาน้ำซับซึ่งคณะกรรมการได้ช่วยกันคัดสรรเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งก็ได้สร้างความพึงพอใจให้กับชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก และจะจัดสรรเงินที่ได้รับในครั้งนี้เก็บไว้ใช้ในการศึกษาที่จำเป็น เช่น เสื้อผ้านักเรียน อุปกรณ์การเรียนเป็นต้น

ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน สท.ฤดี บุญชอบ และท่าน สท.วิชัย ภาวรพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังเขต ๒ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายไพบูลย์ กัญญาคำ ประธานชุมชนบ้านเขาน้ำซับ และคณกรรมการชุมชนบ้านเขาน้ำซับทุกท่านได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชน หลังจากมอบทุนการศึกษาเสร็จเรียนร้อยแล้ว ท่าน สท.ฤดี  บุญชอบ ก้เป็นตัวแทนมอบเงินสนุบสนุนสร้างซุ้มประตูวัดช่องเขาน้ำซับ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมีนายสมภพ บุญชอบ รองประธานชุมชนบ้านเขาน้ำซับเป็นตัวแทนรับมอบ